Zniesienie dyspensy

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zniósł dyspensę udzieloną w dniu 26 marca od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Dodatkowa Msza św. w niedziele

Od 10 maja do wakacji wprowadzamy dodatkową Mszę św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 rozpoczynając Koronką do Miłosierdzia Bożego. Aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy św. i przyjęcia Komunii Świętej. Dlatego zwiększamy liczbę Mszy św. umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii.

Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Anny

Z powodu epidemii oraz na prośbę i sugestie rodziców uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii w maju zostają odwołane i przełożone na wrzesień.

Nowe terminy to:
13 wrzesień 2020 - dla grupy szkoły marzeń g. 10; grupa parafialna g. 11:30 - s. Agata;
20 września 2020 - SP1 w Piasecznie (g. 10 i 11:30 wg. podziału klas - p. Agnieszka Dobrucka);
27 września 2020 - SP1 w Piasecznie (g. 10, dla tych dzieci, którym nie pasuje termin 20 września).

Prośba o wsparcie

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną serdecznie prosimy o pomoc w działalności parafii św. Anny w Piasecznie także poprzez jałmużnę.
Jeżeli ktoś miałby możliwość udzielania takiej pomocy, podajemy konto parafii:
Parafia Rzymskokatolicka św. Anny
Pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno
Nr 80 1240 6351 1111 0000 4810 3912
Darowizna na cele kultu religijnego

Oczekiwana inwestycja - POMÓŻMY W ROZBUDOWIE DOMU PARAFIALNEGO

Parafia św. Anny posiada duży dom parafialny, który jest w pełni wykorzystywany na potrzeby różnych grup, wspólnot, na potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Jednak dla sprawniejszego funkcjonowania domu parafialnego potrzebna jest winda, dodatkowa klatka schodowa i duża sala - pomieszczenie wielofunkcyjne, ze szczególnym przeznaczeniem na spotykania przy stole. Parafia przygotowała odpowiedni projekt rozbudowy domu i od listopada 2017 r. trwają prace budowlane. Koszty całej inwestycji są dosyć wysokie, ale potrzeba takiej inwestycji jest jeszcze większa.