V Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca 2018 r.

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy. Rekolekcje poprowadzi o. Albert Szustak, paulin, którego serdecznie witamy. Dziś nauki rekolekcyjne podczas wszystkich Mszy św. Porządek nabożeństw rekolekcyjnych od poniedziałku do środy będzie następujący:

Msza św. z nauką o godz. 8.00, 10.00, 18.30, o godz. 20.00 Msza św., po której będzie nauka rekolekcyjna dla studentów, młodzieży pracującej i dorosłych i na zakończenie każdego dnia, po nauce rekolekcyjnej, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.