Obostrzenia epidemiczne

W dniu 16 października ukazał się komunikat Arcybiskupa, w którym przypomina On księżom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa, o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.
Z powodu obostrzeń żółtej strefy, w której znalazła się nasza parafia, w budynku kościoła na Mszach św. i nabożeństwach może przebywać maksymalnie do 100 osób. Prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 października 2020 r.

- W tym miesiącu modlimy się na różańcu w kościele:

  • dorośli: codziennie o godz. 17.45
  • dzieci: poniedziałek, środa i piątek o godz. 17.00
  • młodzież: w piątki po Mszy św. o godz. 18.30

Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca.

- Dzisiaj o godz. 19.30 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie z rodzicami młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową i pragnie rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Ogłoszenie

Parafia św. Anny w Piasecznie poszukuje spadkobierców/opiekunów grobu na parafialnym cmentarzu przy ul. Tadeusza Kościuszki 44, sektor 5, rząd 1, numer grobu 3 celem uregulowania stanu prawnego w/w grobu.
Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną tel. 22 757 03 74; e-mail: parafia@sw-anna.pl

Oczekiwana inwestycja - POMÓŻMY W ROZBUDOWIE DOMU PARAFIALNEGO

Parafia św. Anny posiada duży dom parafialny, który jest w pełni wykorzystywany na potrzeby różnych grup, wspólnot, na potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Jednak dla sprawniejszego funkcjonowania domu parafialnego potrzebna jest winda, dodatkowa klatka schodowa i duża sala - pomieszczenie wielofunkcyjne, ze szczególnym przeznaczeniem na spotykania przy stole. Parafia przygotowała odpowiedni projekt rozbudowy domu i od listopada 2017 r. trwają prace budowlane. Koszty całej inwestycji są dosyć wysokie, ale potrzeba takiej inwestycji jest jeszcze większa.