Obostrzenia epidemiczne

Pragnąc wyjść naprzeciw obecnym zakazom i pragnieniu wiernych w korzystaniu z sakramentów, od drugiej niedzieli adwentu (6 grudnia 2020), wprowadzamy dodatkowe obrzędy udzielania Komunii św. na 15 minut przed każdą Mszą św. z wyjątkiem 7.00 (czyli 8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.45; 18.15 i 19.45 ). Mamy nadzieję, że wspólnie dzięki takim rozwiązaniom uda nam się zachować obecne przepisy prawa, do którego przestrzegania jesteśmy zobowiązani jako chrześcijanie. Prosimy o zrozumienie i ufamy, że taki stan nie będzie trwał zbyt długo.

III Niedziela Wielkiego Postu - 7 marca 2021 r.

- Dziś spotkanie Żywego Różańca o godz. 16.00. Gorzkie żale o godz. 17.45.

- Trwają katechezy dla młodzieży i dorosłych, które głoszone są w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w kościele.

- W piątki Wielkiego Postu Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 17.45 i dla młodzież o godz. 19.15.

- Wielki Post jest czasem szczególnej troski o biednych i potrzebujących. Przy ołtarzu św. Anny wystawiony jest kosz, do którego możemy składać dary żywnościowe oraz środki czystości. Jest również skarbona z jałmużną wielkopostną.

Ogłoszenie

Parafia św. Anny w Piasecznie poszukuje spadkobierców/opiekunów grobu na parafialnym cmentarzu przy ul. Tadeusza Kościuszki 44, sektor 5, rząd 1, numer grobu 3 celem uregulowania stanu prawnego w/w grobu.
Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną tel. 22 757 03 74; e-mail: parafia@sw-anna.pl

Oczekiwana inwestycja - POMÓŻMY W ROZBUDOWIE DOMU PARAFIALNEGO

Parafia św. Anny posiada duży dom parafialny, który jest w pełni wykorzystywany na potrzeby różnych grup, wspólnot, na potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Jednak dla sprawniejszego funkcjonowania domu parafialnego potrzebna jest winda, dodatkowa klatka schodowa i duża sala - pomieszczenie wielofunkcyjne, ze szczególnym przeznaczeniem na spotykania przy stole. Parafia przygotowała odpowiedni projekt rozbudowy domu i od listopada 2017 r. trwają prace budowlane. Koszty całej inwestycji są dosyć wysokie, ale potrzeba takiej inwestycji jest jeszcze większa.