Duszpasterze

 

Proboszcz

Ks. prałat Andrzej Krynicki (rocznik święceń: 1985, w parafii od 2012)

Dziekan dekanatu piaseczyńskiego

 

Wikariusze

Ks. Mateusz Gluza (rocznik święceń: 2010, w parafii od 2013)

Ks. Henryk Gniadek (rocznik święceń: 1977, w parafii od 2003)

Ks. Tomasz Moch (rocznik święceń: 2006, w parafii od 2015)

Ks. Maciej Tarnowski (rocznik święceń: 2015, w parafii od 2015)

 

 

Rezydenci:

Ks. Krzysztof Młotek

Ks. Adam Niewęgłowski

 

 

Kontakt mailowy z poszczególnymi księżmi możliwy przez adres mailowy parafii.