Duszpasterze

 

Proboszcz

Ks. prałat Andrzej Krynicki (rocznik święceń: 1985, w parafii od 2012)

Dziekan dekanatu piaseczyńskiego

 

Wikariusze

Ks. mgr Mateusz Gluza (rocznik święceń: 2010, w parafii od 2013)

Ks. mgr Henryk Gniadek (rocznik święceń: 1977, w parafii od 2003)

Ks. mgr Krzysztof Ważyński (rocznik święceń: 2019, w parafii od 2019)

Ks. dr Marcin Różański (rocznik święceń: 2002, w parafii od 2020)

 

 

Rezydenci:

Ks. Adam Niewęgłowski

 

 

Kontakt mailowy z poszczególnymi księżmi możliwy przez adres mailowy parafii.