Zniesienie dyspensy

Archidiecezja warszawska

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zniósł dyspensę udzieloną w dniu 26 marca od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.