Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej