Duszpasterze

 

Proboszcz

Ks. prałat Andrzej Krynicki (rocznik święceń: 1985, w parafii od 2012)

Dziekan dekanatu piaseczyńskiego

 

Wikariusze

Ks. mgr Krzysztof Ważyński (rocznik święceń: 2019, w parafii od 2019)

Ks. dr Marcin Różański (rocznik święceń: 2002, w parafii od 2020)

Ks. dr Adam Wątróbski (rocznik święceń: 2021, w parafii od 2021)

Ks. mgr Wojciech Szychowski (rocznik święceń: 2018, w parafii od 2022)

 

Rezydenci:

Ks. Adam Niewęgłowski

Ks. Grzegorz Więcek

 

Kontakt mailowy z poszczególnymi księżmi możliwy przez adres mailowy parafii.