Bierzmowanie

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

Wtorek, środa, czwartek i piątek
w godz. 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00


Sprawy dotyczące cmentarza parafialnego: wtorek.

 

Dokumenty potrzebne do bierzmowania

duch swiety

  • Metryka Chrztu
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Spotkania odbywają się w małych grupach prowadzonych przez animatorów pod opieką księży wikariuszy. Grupy formowane są w październiku. Aby rozpocząć przygotowanie trzeba być uczniem przynajmniej III kl GM lub I kl LO.

Spotkania w pierwszym roku odbywają się raz w miesiącu a w drugim roku dwa razy w miesiącu. Kandydaci w tym okresie uczestniczą w praktykach religijnych jak np. różaniec, Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe. Regularnie uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej i przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Uczestniczą też w pierwszym roku w jednodniowym a w drugim roku weekendowym skupieniu prowadzonym przez naszą oazę.

Oprócz tradycyjnej formy w naszej parafii przygotowanie odbywa się również w formie tzw "post-cresima" . Młodzi spotykają się w niewielkich grupach i są przygotowywani przez małżeństwa z parafii, które zostały wybrane i przygotowane do tej posługi. Młodzi spotykają się w piątki.

 

 

Świadek bierzmowania (wg. KPK Kan. 893)

Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni.

Świadkiem nie mogą być rodzice osoby bierzmowanej.