Chrzest

 

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.1

 

 

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

chrzcielnica

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
 2. Świadectwo ślubu kościelnego
 3. Dane personalne świadków – chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania
 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.
 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

 

Katecheza przed chrztem

W naszej parafii w formę przygotowania do chrztu wpisane jest spotkanie z rodziną. Dlatego wcześniej rodzice zgłaszają w kancelarii swoje dane, aby umówić się na spotkanie z wyznaczoną przez parafię rodziną.

Drugie spotkanie odbywa się w kościele z księdzem w trakcie katechezy. Obowiązuje ona rodziców i chrzestnych, i odbywa się zwykle w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca ok. godz. 19.10 w kościele.

 

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym ok. dwa tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu
 • Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
  • Dojrzałość do spełnienia swego zadania
  • Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

UWAGA: Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest rodzice przynoszą do kancelarii parafialnej wymagane dokumenty (w tym oryginał aktu urodzenia) i zaświadczenia. Prosimy nie planować dostarczenia dokumentów na konferencję przed chrztem. 

 

Chrzestnymi nie mogą być:

 • Osoby żyjące bez ślubu kościelnego
 • Osoby niepraktykujące i niekorzystające z sakramentów
 • Młodzież nieuczęszczająca na katechizację

 

 

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat
 3. Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadającej funkcji jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych
 5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

 

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców (zob. IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Statut 246).
W wyżej wymienionym przypadku obowiązuje dłuższe i intensywniejsze przygotowanie rodziców do chrztu dziecka. Z tego powodu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na mniej więcej 3 miesiące przed planowanym terminem chrztu.

 

 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

Wtorek, środa, czwartek i piątek
w godz. 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00