XXV Niedziela Zwykła - 23 września 2018 r.

 1. Spotkanie Misji św. Teresy dziś o godz. 12.30 w domu parafialnym.

 2. Dzisiaj o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. i ich rodziców. Spotkanie dla rodziców jutro, w poniedziałek o godz. 19.30 w domu parafialnym.

 3. Dziś Nieszpory o godz. 18.00.

 4. Spotkanie Rady Parafialnej dziś o godz. 19.30 na plebanii.

 5. Dziś zapraszamy do naszego Niebieskiego Kina na projekcję filmu: Apostoł o godz. 16.00 z lektorem i 19.30 z napisami. Akcja filmu dzieje się we współczesnej Francji, gdzie Chrześcijaństwo i Islam współistnieją ze sobą często wśród wielu napięć i niepokojów. Przedstawiona w filmie historia nie powinna budzić kontrowersji, a jednak budzi! W multikulturowej i wielowyznaniowej Francji projekcje tego filmu zostały oficjalnie zakazane. Zapraszamy na film dziś o godz. 16.00 i 19.30.

 6. 29 września (sobota) Akcja Katolicka organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową do Lichenia. Zapisy w zakrystii do 26 września po dokonaniu wpłaty. Koszt 50 zł. Szczegółowe informacje i program na tablicy ogłoszeń Akcji Katolickiej.

 7. W sobotę o godz. 16.00 biskup Piotr Jarecki udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Spotkanie organizacyjne związane z bierzmowaniem będzie w poniedziałek o godz. 19.15 w kościele. Zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy mają zamiar w tym roku przyjąć sakrament bierzmowania.

 8. W najbliższym czasie do naszych domów mogą zapukać osoby, które będą chciały podzielić się przeżywaniem swojej wiary. Te osoby idą za wiedzą i zgodą parafii.

 9. Nasz chór parafialny potrzebuje nowych chórzystów, młodzieży i dorosłych. Próby chóru są w poniedziałki o godz. 19.20 w domu parafialnym na II piętrze.

 10. W naszej parafii będzie organizowany kurs dla małżeństw pod nazwą „Relacje małżeńskie”. Jest to cykl 8 spotkań, które są okazją do przyjrzenia się swojej relacji ze współmałżonkiem i jej wzmocnienia. Kurs ma na celu poprawienie komunikacji oraz polepszenie więzi. Skierowany jest do wszystkich małżeństw niezależnie od stażu i odbywa się metodą rozmowy wyłącznie w parach małżeńskich. Kurs jest bezpłatny i rozpocznie się 15 października 2018. Zapisy w zakrystii po każdej mszy św.

 11. W punkcie prasowym jest do nabycia prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła Informator Parafialny.

Slideshow
anna