Dodatkowa Msza św. w niedziele

Od 10 maja do wakacji wprowadzamy dodatkową Mszę św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 rozpoczynając Koronką do Miłosierdzia Bożego. Aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy św. i przyjęcia Komunii Świętej. Dlatego zwiększamy liczbę Mszy św. umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii.

Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał przed ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, bez możliwości osobistego udziału w sakramentach. Podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, nie mogą być na niej obecni fizycznie i mogą przyjmować jedynie Komunię Świętą duchową.