Obostrzenia epidemiczne

covid-19

Pragnąc wyjść naprzeciw obecnym zakazom i pragnieniu wiernych w korzystaniu z sakramentów, od drugiej niedzieli adwentu (6 grudnia 2020), wprowadzamy dodatkowe obrzędy udzielania Komunii św. na 15 minut przed każdą Mszą św. z wyjątkiem 7.00 (czyli 8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.45; 18.15 i 19.45 ). Mamy nadzieję, że wspólnie dzięki takim rozwiązaniom uda nam się zachować obecne przepisy prawa, do którego przestrzegania jesteśmy zobowiązani jako chrześcijanie. Prosimy o zrozumienie i ufamy, że taki stan nie będzie trwał zbyt długo.

Trwająca pandemia stawia nas wszystkich w trudnej sytuacji, również nas - księży odpowiedzialnych za nasz kościół i zgromadzenia liturgiczne. Dlatego zostaliśmy zmuszeni do podjęcia bardziej radykalnych kroków w celu przestrzegania ilości osób obecnych w kościele na Mszach św. W pierwszej kolejności przypominamy o trwającej dyspensie od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej. Zachęcamy do trwania w jedności z Kościołem przez korzystanie z Mszy transmitowanych o różnych godzinach w TV oraz w internecie. Z powodu obostrzeń w budynku kościoła na Mszach św. i nabożeństwach może przebywać maksymalnie do 21 osób. Prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń. Przypominamy, że w dniu 16 października ukazał się komunikat Arcybiskupa, w którym przypomina On księżom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa, o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę. Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej, co oznacza, że nieobecność w kościele na Mszy w niedziele i uroczystości nakazane nie jest grzechem. Pełny tekst komunikatu dostępny jest tutaj.

Images
komunia