Obostrzenia epidemiczne

W dniu 16 października ukazał się komunikat Arcybiskupa, w którym przypomina On księżom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa, o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę.
Z powodu obostrzeń żółtej strefy, w której znalazła się nasza parafia, w budynku kościoła na Mszach św. i nabożeństwach może przebywać maksymalnie do 100 osób. Prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń.
Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej, co oznacza, że nieobecność w kościele na Mszy w niedziele i uroczystości nakazane nie jest grzechem.
Pełny tekst komunikatu dostępny jest tutaj: https://archwwa.pl/aktualnosci/komunikat-arcybiskupa-metropolity-warsza…