Dekret Penitencjarii Apostolskiej

grób

W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19, odpust za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad. Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret dostosowując możliwość uzyskania odpustu do obecnej sytuacji.

Opublikowany dekret rozszerza możliwość uzyskania odpustu na cały listopad . Dodatkowo osoby chore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić cmentarza, zwłaszcza, gdy z powodu restrykcji nie mogą opuścić domu. W dekrecie już na początku zaznaczono, że zasady, o których mowa, mają zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki.