Skip to main content

Chrzest

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.1

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis) – może być przesłany do parafii w wersji elektronicznej z podpisem
 • Świadectwo ślubu kościelnego
 • Dane personalne świadków/chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek i adres aktualnego zamieszkania
 • Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której aktualnie mieszkają chrzestni.
 • W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

Katecheza przed chrztem

W naszej parafii w formę przygotowania do chrztu wpisane jest spotkanie z rodziną. Dlatego wcześniej rodzice zgłaszają w kancelarii swoje dane, aby umówić się na spotkanie z wyznaczoną przez parafię rodziną.

Drugie spotkanie odbywa się w kościele z księdzem w trakcie katechezy. Obowiązuje ona rodziców i chrzestnych, i odbywa się zwykle w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca ok. godz. 19.10 w kościele.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:
Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym ok. dwa tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu

UWAGA: Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest rodzice przynoszą do kancelarii parafialnej wymagane dokumenty (w tym oryginał aktu urodzenia) i zaświadczenia. Prosimy nie planować dostarczenia dokumentów na konferencję przed chrztem.

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. Ochrzczony musi mieć co najmniej jednego rodzica chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • Rodzice dziecka;
 • Osoby żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa;
 • Osoby, które nie przystąpiły do wszystkich sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, komunia święta, bierzmowanie);
 • Osoby należące do kościołów nie będących w komunii ze Stolicą Apostolską;
 • Osoby niepraktykujące i niekorzystające z sakramentów;
 • Osoby będące w karach kanonicznych;
 • Młodzież poniżej 16 roku życia oraz nieuczęszczająca na katechizację.

Ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców (zob. IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Statut 246).

W wyżej wymienionym przypadku obowiązuje dłuższe i intensywniejsze przygotowanie rodziców do chrztu dziecka. Z tego powodu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na mniej więcej 3 miesiące przed planowanym terminem chrztu.

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej
Wtorek, środa, czwartek i piątek
w godz. 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00