Skip to main content

Koło Żywego Różańca

Osoby należące do Żywego Różańca spotykają się w raz w miesiącu (I niedziela miesiąca o godzinie 16.00 w domu parafialnym), na wymianie tajemnic, wspólnej modlitwie, wysłuchaniu konferencji formacyjnej i załatwieniu spraw bieżących.

Podczas tych spotkań jest również wyświetlany film zawierający przesłanie, które służy naszej duchowej formacji. Comiesięczne spotkania kończą się w kościele udziałem w nabożeństwie z racji pierwszej niedzieli miesiąca, często połączone z procesją Eucharystyczną. W spotkaniach uczestniczy ks. proboszcz Andrzej Krynicki, który jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w parafii.

Żywy Różaniec jest wspólnotą otwartą i każdy, w dowolnym czasie, może dołączyć. Serdecznie zapraszamy do rodziny różańcowej.