Skip to main content

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Celem ruch jest pomoc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej poprzez życie słowem Bożym, modlitwą – jako osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem oraz przez posługę w Kościele powszechnym.

Formacja DK odbywa się dwutorowo: w kręgach, które tworzy 4-7 małżeństw i które spotykają się raz w miesiącu, by w imię Chrystusa i z miłości do Niego poznawać Go i odczytywać wolę Bożą dla swojego życia. Małżeństwa wspierają się w budowaniu w swoich rodzinach domowego Kościoła modląc się nawzajem za siebie, dzieląc się doświadczeniami, rozważając tematy formacyjne. W spotkaniach uczestniczy kapłan.

Drugie miejsce to małżeństwo i rodzina. Tu formacja odbywa się przede wszystkim przez realizację zobowiązań – szans jakie proponuje DK. Są to: modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia, czytanie Pisma św. oraz udział w rekolekcjach wakacyjnych i śródrocznych. Czyniąc je treścią codziennego życia chcemy wzrastać ku dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu i w miłości małżeńskiej oraz dać naszym dzieciom doświadczenie miłości Bożej, by i one mogły odnaleźć swoje miejsce w Kościele.Ikona Świętej Rodziny

Obecnie w parafii działa 5 kręgów DK skupiających 28 małżeństw. Wiele małżeństw zaangażowanych jest w posługę w Ruchu – w Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej, jako pary odpowiedzialne za wspólnoty, za pilotaż, pary łącznikowe. Podejmują też posługę prowadzenia rekolekcji, czy diakonii wychowawczej na rekolekcjach.

Zgodnie z zamysłem założyciela Ruchu, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, angażujemy się także w życie parafii. Podejmujemy służbę liturgiczną na niedzielnej Mszy św. o godz. 10.00. Organizujemy Msze św. dla małżeństw z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. Razem z gałęzią młodzieżową przygotowujemy nabożeństwa: adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca, Drogę Krzyżową, Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Bierzemy udział w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz w przygotowaniu rodziców do chrztu dziecka. Podjęliśmy też współpracę z wydawnictwem OREMUS pisząc modlitwy wiernych.

Więcej informacji o DK: Domowy Kościół Archidiecezji Warszawskiej