Skip to main content

Grupa Bieli

Przy parafii św. Anny jest grupa „bieli”, do której należą przeważnie dziewczynki, ale też jest kilku chłopców.

Uczestnicy tej grupy (w wieku od 5 do 15 lat) mają spotkania formacyjne raz w miesiącu, w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17.30 w domu parafialnym. Podczas takich spotkań dzieci uczą się świadomie i czynnie uczestniczyć w Eucharystii. Poznają również działalność misyjną Kościoła, szczególnie w Afryce. Już kilka razy gościły siostry misjonarki, które pracują na Czarnym Lądzie.

Dzieci z grupy bieli biorą aktywny udział w nabożeństwach i procesjach Eucharystycznych. Dziewczynki sypią kwiatki, noszą poduszki, chłopcy zaś różaniec.

Grupa „bieli” jest otwarta na nowe dziewczynki i chłopców, którzy chcieliby do niej dołączyć.

Opiekunami grupy są katechetki: p. Agnieszka Dobrucka i s. Agata Radulska.