Skip to main content

Post Cresima

Post Cresima to formacja chrześcijańska dedykowana młodym.

Jednocześnie jest ona odpowiedzią Kościoła na dramatyczne, często niewypowiedziane wołanie o pomoc młodych ludzi zagubionych w dzisiejszym świecie dotkniętym kryzysem rodziny, kryzysem wartości, kryzysem wiary. Post Cresima przygotowuje również młodych do sakramentu Bierzmowania. Najważniejszym jednak powodem i celem, dla którego istnieje jest prowadzić młodych do spotkania z Chrystusem oraz stworzyć przestrzeń, miejsce i czas, w których mogą oni doświadczać miłości Bożej.

Post Cresima, z włoskiego Po Bierzmowaniu.

W Europie i na pozostałych kontynentach taka forma ewangelizacji ma już swoją dwudziestoletnią historię. Powstała we Włoszech, gdzie do sakramentu Bierzmowania przystępuje się w wieku 13 lat, w 1999 roku jako odpowiedź na coraz powszechniejsze zjawisko odchodzenia młodych z Kościoła tuż po Bierzmowaniu. W parafii Męczenników Kanadyjskich w Rzymie narodziła się wtedy ta nowa forma duszpasterstwa dla młodzieży.

W Polsce Bierzmowanie zwyczajowo zaplanowane jest dla młodzieży w wieku 15-16 lat jako kolejny sakrament po Komunii Świętej. Statystyki bezwzględnie pokazują jednak, że przystępuje do niego coraz mniej młodych, że czas pomiędzy pierwszą Komunią a Bierzmowaniem to czas oddalenia i odejścia od Kościoła.

Post Cresima wypełnia tę trudną, nastoletnią przestrzeń. Przygotowana została, by kontynuować formację chrześcijańską, pomóc młodym lepiej rozumieć swoją wiarę, trwać w jedności z Kościołem oraz nie zagubić się w trudnej rzeczywistości dzisiejszego świata.

Od 2016 roku nasza parafia w Piasecznie, następnie w Warszawie, a później w kolejnych miastach Polski (Lublin, Kraków, Radom, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Wrocław, Kielce) otwierają się na tę nową formę ewangelizacji, o której w 2017 roku wizytujący parafię świętej Anny w Piasecznie arcybiskup Kazimierz Nycz powiedział: Ten nowy sposób ewangelizacji młodych ludzi, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania (…) jest bożym eksperymentem. Bardzo sobie to cenię, bardzo polecam (…) w obecnej chwili, rokuje to wielkie nadzieje.

Do dziś w programie uczestniczyło już ponad 270 młodych ludzi z całej Polski w wieku od 13 do 18 lat i każdego roku przybywają kolejni, którzy swoją obecnością w Post Cresima odpowiadają na zaproszenie Kościoła i Chrystusa.

Jak wyglądają spotkania?

Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego wyznaczają kierunek formacji i są jej podstawą. Dekalog, cnoty teologalne, cnoty kardynalne, grzechy główne, uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała to tematy, wokół których budowane są cotygodniowe spotkania. Każdy temat realizowany jest w ramach 4 spotkań, z których trzecie, odbywające się w parafii, jest jednocześnie okazją do spowiedzi, a czwarte, nazywane „Celebracją Przymierza”, szczególne, bo uwieńczone osobistą decyzją dotyczącą budowania relacji z Chrystusem.

Młodzi w wieku 13-14 lat, którzy decydują się na rozpoczęcie Post Cresima zostają losowo podzieleni na małe, około ośmioosobowe grupy, w których spotykają się co tydzień, w piątek wieczorem ( pomijając dni wolne, ferie i wakacje itp.). Opiekunami grup są zaufane małżeństwa wyznaczone przez proboszcza parafii i nazywane odtąd przez młodych „chrzestnymi”.

Kim są chrzestni, czyli kto prowadzi spotkania?

Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa chrzestnymi osoby, które oprócz rodziców świadomie przyjmują odpowiedzialność za wychowanie dziecka w wierze chrześcijańskiej. Dbają oni o jego rozwój duchowy, również o wspólne relacje, bez których trudne byłoby realizowanie jakichkolwiek zadań „wyższych”.

Zaakceptowane przez proboszcza parafii małżeństwa opiekujące się młodymi nie zastępują chrzestnych wybranych podczas sakramentu chrztu dziecka, ale im towarzyszą, pełniąc te właśnie, wyznaczone przez katechizm funkcje. Sami od lat formowani w kościelnej wspólnocie, wdzięczni Bogu za historię własnego życia, z własnej woli i pragnienia służby Kościołowi otwierają swoje domy, by tam właśnie, w rodzinnej atmosferze spotykać się z młodymi, budować prawdziwe relacje, tworzyć przestrzeń do rozmowy o Bogu, o codzienności, o radościach, o problemach. Nie odpytują młodych, nie egzaminują, przede wszystkim słuchają, rozmawiają.

Wspólnie z nimi modlą się, pomagają poznawać i rozumieć Pismo Święte podczas tzw. Skrutatio Scripturae.

Każde spotkanie w domu u chrzestnych kończy się kolacją sprawowaną w swobodnej, domowej atmosferze.

Kapłan, jako gwarant Kościoła.

Szczególną rolę w całej formacji pełni kapłan. Przewodniczy on liturgiom, głosi nauki z Magisterium Kościoła, sprawuje sakramenty, wspiera małżeństwa chrzestnych, cyklicznie uczestniczy w spotkaniach domowych w ramach swoich możliwości.

To kapłan również rozsyła młodych, gdy raz w roku, w ramach spotkań formacyjnych razem ze swoimi opiekunami odwiedzają szpitale, domy opieki, by tam rozmawiać z ludźmi samotnymi, chorymi, często smutnymi i oddawać im trochę swojej radości życia, uczyć się współczucia, wrażliwości.

Wakacyjny, letni obóz Post Cresima
Latem, po zakończeniu roku szkolnego wszyscy młodzi zaproszeni są na wakacyjny, letni obóz Post Cresima, który nie jest dodatkiem, a jedną z istotniejszych części całej formacji.

To tu właśnie, podczas 5 dni zabawy i modlitwy, budują się mocne relacje z rówieśnikami, z chrzestnymi a przede wszystkim z Bogiem. Doświadczenie młodych, chrzestnych i kapłanów pokazuje, że to czas wyjątkowy, dotknięty realną obecnością Chrystusa, pełen radości a jednocześnie mocnych przeżyć, a dla niektórych nawet duchowy „SOR”.

Nastolatku, Ty też jesteś zaproszony!
Obecnie w naszej parafii działa kilkanaście małych grupek Post Cresima, w sumie około 240 osób, którym towarzyszy ok. 30 małżeństw „chrzestnych” i kilku kapłanów.

Co roku około września tworzą się nowe grupy, w których zaczynają się spotykać młodzi w wieku 13-14 lat. W wyjątkowych przypadkach można też rozpocząć formację w środku roku i niekoniecznie w wieku 13 lat, niektóre problemy nie znoszą zbyt długiego czekania…
Po przystąpieniu do sakramentu Bierzmowania wielu z młodych kontynuuje spotkania, formacja bowiem nie kończy się razem z Bierzmowaniem, wielu twierdzi, że właściwie dopiero tak naprawdę się zaczyna…

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają dla siebie miejsca w Kościele, w młodym Kościele.