Skip to main content

Ruch Światło-Życie

W parafii św. Anny wspólnota Ruchu Światło-Życie spotyka się w piątki.

Drugi piątek miesiąca -> o 18:30 Msza Święta w kościele a po niej spotkanie modlitewne w domu parafialnym
Trzeci piątek miesiąca -> o 18:30 krąg liturgiczny w domu parafialnym i około 19:15 Msza Święta w kościele
Czwarty piątek miesiąca -> o 18:30 Msza Święta w kościele a po niej spotkanie modlitewne w domu parafialnym
Oprócz tego są spotkania w małych grupach formacyjnych, grupie animatorów i w kręgach Domowego Kościoła.

Nasza strona na facebook-u: ” Oaza Piaseczno ”

Czym jest Ruch Światło-Życie?

Ruch Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Oazy zaczęły być zakładane już w latach 60-tych. Dane z 2006 r. mówią o tym, że w Polsce jest ponad 53000 osób. Co przyciąga tylu ludzi do wspólnot?

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987) – kandydat na ołtarze. Św. Jan Paweł II nazwał ks. Franciszka „Gwałtownikiem Bożym”. Otrzymał takie określenie dlatego, że był bardzo konsekwentny i dążył do celu, nawet jeśli ludzie byli nieżyczliwi, a czasy niesprzyjające.

Drugim moderatorem krajowym naszego Ruchu był ks. Wojciech Danielski.

Patronką Ruchu Światło-Życie jest Maryja – Niepokalana Matka Kościoła, która pokazuje nam źródło życia – Chrystusa. Jej figura znajduje się w Centrum Ruchu, w Krościenku nad Dunajcem. Sercem Centrum i całego Ruchu jest kaplica Chrystusa Sługi. Formacja oazowa prowadzi uczestników do diakonii. Ten grecki wyraz oznacza po prostu służbę. Członek Ruchu Światło-Życie, który przeszedł już swoją formację podstawową, chce naśladować Chrystusa Sługę, wykorzystując swoje talenty, zdolności i wiedzę w służbie Kościołowi. Diakonia to także grupa osób działających na rzecz własnej wspólnoty i całego Ruchu.

Kim są oazowicze?

Jesteśmy katolikami. Wierzymy, że Kościół jest święty, bo Bóg jest w jego wnętrzu. Mamy jednak świadomość że Kościół składa się z grzesznych ludzi, którymi posługuje się Bóg. Ufamy, że Kościół jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek.

Uczymy się modlić, poprzez lekturę Biblii i przyjmowanie sakramentów odkrywamy jak Jezus Chrystus jest bliski każdemu z nas. Budujemy także relacje z drugim człowiekiem we wspólnocie. Poprzez formację oazową każdy z nas staje się Nowym Człowiekiem, zjednoczonym z Bogiem i z braćmi, którego motywem działania jest miłość.

Bezinteresowna miłość rodzi też pragnienie założenia rodziny. W Ruchu Światło-Życie formują się też małżonkowie, którzy tworzą Domowy Kościół. Podczas spotkań w kręgach, prowadzenie dialogu małżeńskiego stają się sobie bliżsi, a w ten sposób ich małżeństwo jest trwalsze przed Bogiem.

Podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków czemu służy bogata formacja, na którą składa się wiele form aktywności, a przede wszystkim:

  • wspólnie przeżywana Eucharystia;
  • regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest
  • pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez
  • przyglądanie się życiu w świetle słów Pisma Świętego;
  • modlitwa wspólnotowa;
  • uczestnictwo w rekolekcjach przeżyciowych, których istotą jest
  • doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego;
  • codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana Namiotem Spotkania;
  • służba parafii.

Wspólnoty istnieją nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Bułgarii, Brazylii, powstają na Litwie, w Rosji i od niedawna w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Polecamy: http://www.oaza.pl/ , http://www.wruchu.oaza.pl/